Fotogalerie
Kontakty

Základní škola Velké Heraltice

Školní 228, Velké Heraltice,
747 75

IČO: 709 856 18
e-mail:

telefon: 553 663 181

Datová schránka

ID: mrnmiui

Mateřská škola Velké Heraltice

Opavská 90, Velké Heraltice
telefon: 553 663 109

Mateřská škola Sádek
Sádek 47
telefon: 553 663 341

 

Přihlášení

 

 

Zastupitelstvo Obce Velké Heraltice

vydává

 

na základě usnesení č.  32 ze dne 19.10.2005

V souladu s ustanovením § 167 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)

 

Z Ř I Z O V A C Í   L I S T I N U

 

š k o l s k é    r a d y

 

 

  při Základní škole a Mateřské škole Velké Heraltice,

  příspěvková organizace

 

I.

Školská rada má šest členů a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

II.

Školská rada se zřizuje dnem    19.10.2005

Ve Velkých Heralticích dne 19.10.2005

Za zřizovatele:

Františka Špillerová

starostka obce Velké Heraltice