Fotogalerie
Kontakty

Základní škola Velké Heraltice

Školní 228, Velké Heraltice,
747 75

IČO: 709 856 18
e-mail:

telefon: 553 663 181

Datová schránka

ID: mrnmiui

Mateřská škola Velké Heraltice

Opavská 90, Velké Heraltice
telefon: 553 663 109

Mateřská škola Sádek
Sádek 47
telefon: 553 663 341

 

Přihlášení

PEČUJEME O VZDĚLÁNÍ

 

ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

 

Certifikáty SCIO

 

Aktuality

Volby do Školské rady ZŠ Velké Heraltice

 

Volby do Školské rady se uskuteční:

 • v úterý 19.10.2021 od 16,00 do 17,00 hod.
 • v budově Základní školy ve Velkých Heralticích. 

Každý zákonný zástupce nezletilého žáka se prokáže platným občanským průkazem a 

celý text >>

Výzva ředitele školy

Ředitel školy se obrací na rodičovskou veřejnost s touto výzvou :

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

 

           na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřizovatel zřizuje při Základní škole a Mateřské škole Velké Heraltice Školskou radu. Třetinu členů určí Zastupitelstvo obce Velké Heraltice, třetinu pedagogičtí pracovníci a jednu třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy.

           Obracím se na Vás, abyste navrhli do pátku 8.10.2021 do 12:00 hod. své kandidáty do Školské rady. Jména a příjmení kandidátů, věk, zaměstnání a telefonní kontakt předejte v zalepené obálce do ředitelny školy. Na obálku napište „Kandidáti do školské rady“.

           Volební komise uspořádá....

 

celý text >>

Návod k aplikaci Bakaláři

Návod je dostupný - zde.

 

 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

zveřejňujeme několik informací k zahájení školního roku 2021/2022.

 

1) Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení proběhne od 8.00 hod. dle počasí buď před budovou školy, nebo ve Společenském domě ve Velkých Heralticích.

 
celý text >>

Pravidla hodnocení žáků v době distanční výuky

Do hodnocení žáků budou zahrnuty známky získané během přímé výuky ve škole, ale také známky z období distančního vzdělávání. Po dobu uzavření školy bude hodnocen zejména aktivní přístup k plnění povinností, tedy včasné a kvalitní vypracování zadaných úkolů prostřednictvím internetové komunikace a rovněž aktivní účast na videokonferencích. Klasifikovány mohou být písemné i ústní projevy žáků. 

Během videokonferencí je nepřípustné nevhodné chování žáků, je zakázáno vyjadřovat se vulgárně, chatovat se spolužáky, používat mobilní telefon, svačit, připojovat se opožděně či se předčasně záměrně odpojovat z videokonference. Žáci musí pracovat podle pokynů pedagoga a po celou dobu online výuky mít zapnuté kamery a mikrofony.

Rodiše budou o výsledcích vzdělávacího procesu informování prostřednixtvím on-line třídní schůzky s třídním učitelem, rodičům budou zaslány emailem průběžné výsledky hodnocení prospěchu a chování žáků.

 

Pravidla distančního vzdělávání

Celé znění pravidel naleznete - zde.

Povinnost nosit roušku ve škole i při výuce

Vážení rodiče,

od pátku 18.9.2020 je zavedena povinnost nosit roušku ve škole, tj. ve společných prostorách i ve třídě při výuce. Výjimku mají žáci a učitelé 1. stupně, kteří roušku ve třídě mít nemusí.

 

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky. 

 

Opatření proti nákaze

Vážení rodiče,

z důvodu přísných hygienických opatření do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest). Neposílejte proto děti s těmito příznaky do školy. Pokud se tyto příznaky onemocnění objeví u dítěte ve škole, budeme dítě ihned izolovat a Vás kontaktovat. Děkujeme.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci budou od 10.9.2020 ve společných vnitřních prostorách školy povinné ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Vybavte prosím žáky některým z těchto ochranných prostředků.

 

Šablony II - zapojení školy do projektu

* - pro zvětšení klikněte na obrázek

LES VE ŠKOLE

Výzva - „Inkluze v ZŠ Velké Heraltice“

Zapojení naší školy do projektu „Výzva č. 02_16_022“  s názvem „Inkluze v ZŠ Velké Heraltice“

 – projekt je zaměřen na

 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • společné vzdělávání dětí a žáků
 • usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy
 • podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků. 
 • Do tohoto projektu jsou zapojeny i MŠ Velké Heraltice a Sádek - šablony

  • „Chůva“
  •  „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ“
  •  „Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ“
  •  „Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ“).

   

  ZŠ realizuje šablony

  • „Školní asistent – personální podpora ZŠ“
  •  „Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP“
  •  „Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzi“
  •  „Čtenářský klub“.
   Projekt byl zahájen 1.2.2017 a bude  ukončen 31.1.2019.

 

 

celý text >>