Fotogalerie
Kontakty

Základní škola Velké Heraltice

Školní 228, Velké Heraltice,
747 75

IČO: 709 856 18
e-mail:

telefon: 553 663 181

Datová schránka

ID: mrnmiui

Mateřská škola Velké Heraltice

Opavská 90, Velké Heraltice
telefon: 553 663 109

Mateřská škola Sádek
Sádek 47
telefon: 553 663 341

 

Přihlášení

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás na stránkách heraltické základní školy, na kterých najdete užitečné informace, dokumenty, její historii, fotografie…

Chceme informovat o naší škole nejen rodiče našich žáků, ale i ty , kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Budeme velmi rádi, když se seznámíte i prostřednictvím internetu s naší školou. Kdykoli Vás uvítáme i osobně, seznámíme Vás se školou, způsobem výuky , mimoškolní činností, s prací školní družiny apod.

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je obec Velké Heraltice. K 1.1.2003 získala naše škola právní subjektivitu. V souladu se zřizovací listinou zajišťuje základní vzdělávání, poskytuje předškolní a zájmové vzdělávání a zajišťuje školní stravování dětí a žáků.

Základní škola je tvořená všemi ročníky prvního a druhého stupně, s celkem 9 třídami. V 1. - 9.ročníku probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu „Myšlení je hra“.

V současné době (tj. šk. rok 2012/2013) ji navštěvuje 176 žáků z obcí Velké Heraltice, Malé Heraltice, Sádek, Košetice, Tábor, Březová, Svobodné Herřmanice, Horní Benešov.

Součástí naší školy je školní družina, ve které je k docházce zapsáno 53 dětí. Provoz je zajišťován ve dvou odděleních denně od 11,35 do 15,30 hod.

Naše škola má ještě dvě odloučená pracoviště, a to Mateřskou školu ve Velkých Heralticích, ve které je k docházce zapsáno 53 dětí a Mateřskou školu v Sádku, ve které je k docházce zapsáno 19 dětí.