Fotogalerie
Kontakty

Základní škola Velké Heraltice

Školní 228, Velké Heraltice,
747 75

IČO: 709 856 18
e-mail:

telefon: 553 663 181

Datová schránka

ID: mrnmiui

Mateřská škola Velké Heraltice

Opavská 90, Velké Heraltice
telefon: 553 663 109

Mateřská škola Sádek
Sádek 47
telefon: 553 663 341

 

Přihlášení

31.8.2021

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

 

Vážení rodiče, milí žáci,

zveřejňujeme několik informací k zahájení školního roku 2021/2022.


 

1) Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení proběhne od 8.00 hod. dle počasí buď před budovou školy, nebo ve Společenském domě ve Velkých Heralticích. Poté se žáci přesunou do svých tříd, kde proběhne antigenní testování. Předpokládané ukončení bude kolem 9.00 až 9.30 hod.

Prosíme všechny zúčastněné rodiče a žáky, aby používali ochranné pomůcky k zakrytí dýchacích cest (respirátor, rouška…)

 

Školní jídelna a družina bude pro zájemce v provozu od 2. 9. 2021.

 

Ve dnech 2. a 3. září bude vyučování ukončeno na 1. stupni v 11.35 hod. a na 2. stupni ve 12.30 hod. z organizačních důvodů.


 

2) Antigenní testování žáků na COVID-19

Testování žáků proběhne dle metodického pokynu MŠMT 3 x po sobě v termínech: 

1. září  2. - 9. ročník (1.ročník – 2. září), 6. září a 9. září.

 

Prosím, informujte svého třídního učitele pokud: 

1.   Vaše dítě je v ochranné lhůtě 180 dní po prodělání onemocnění COVID 19;

2.   Vaše dítě je řádně očkované, přičemž uběhlo 14 dní od podání druhé dávky vakcíny.

 

Vaše dítě se testování po dodání potřebných potvrzení nebude muset účastnit.

 

Zákonný zástupce žáka má právo testování svého dítěte odmítnout. Tento žák bude muset mít po celou dobu výuky nasazenou ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor). Dále nebude zpívat a nebude cvičit v tělocvičně (nebude se účastnit plavecké výuky).

 

 

3)   Bakaláři

Od 1. 9. 2021 bude v provozu nový komunikační prostředek mezi školou a rodinou, který bude umožňovat rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole. Podrobnosti a přístupové údaje získáte v následujících dnech.


 

4)    Pohyb žáků po škole

Při pohybu žáků ve společných prostorách školy jsou žáci povinni nosit nasazenou ochranu dýchacích cest. Ve třídě při výuce ji nemusí používat v závislosti na tom, zda žák splňuje podmínky uvedené v bodu o antigenním testování.