Fotogalerie
Kontakty

Základní škola Velké Heraltice

Školní 228, Velké Heraltice,
747 75

IČO: 709 856 18
e-mail:

telefon: 553 663 181

Datová schránka

ID: mrnmiui

Mateřská škola Velké Heraltice

Opavská 90, Velké Heraltice
telefon: 553 663 109

Mateřská škola Sádek
Sádek 47
telefon: 553 663 341

 

Přihlášení

 Vážení návštěvníci,

vítáme Vás na stránkách heraltické základní školy, na kterých najdete užitečné informace, dokumenty, její historii, fotografie…

Chceme informovat o naší škole nejen rodiče našich žáků, ale i ty , kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Budeme velmi rádi, když se seznámíte i prostřednictvím internetu s naší školou. Kdykoli Vás uvítáme i osobně, seznámíme Vás se školou, způsobem výuky , mimoškolní činností, s prací školní družiny apod.

celý text >>

 

 

Aktuality

Návrat žáků do školy

Vážení rodiče, milí žáci,

od 30.11.2020 dochází k dalšímu rozvolnění vládních opatření, se kterými souvisí znovuotevření základních škol. Je povolena osobní přítomnost:

- žáků 1. stupně základních škol

- žáků 9. ročníků základních škol

- žáků 6. – 8. ročníků základních škol v režimu tzv. rotační výuky, tj. střídání celých tříd po týdnu

- provoz odpolední školní družiny pouze pro žáky 1. - 3. třídy

 

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka. Jejím cílem je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet dětí ve škole. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančně. Výjimka platí pro deváté ročníky, které mají povinnou prezenční výuku. Žáci 1. stupně budou do budovy školy vstupovat po jednotlivých třídách hlavním vchodem, žáci 2. stupně bočním vchodem ze hřiště.

 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny). Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.

 

Úprava rozvrhu - 7. třída

Upozorňujeme na změnu rozvrhu hodin distanční online výuky žáků 7. třídy. Bude platit od pondělí 30.11.2020.

Rozvrh je ke stažení - zde.

Pravidla hodnocení žáků v době distanční výuky

Do hodnocení žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021 budou zahrnuty známky získané během přímé výuky ve škole, ale také známky z období distančního vzdělávání. Po dobu uzavření školy bude hodnocen zejména aktivní přístup k plnění povinností, tedy včasné a kvalitní vypracování zadaných úkolů prostřednictvím internetové komunikace a rovněž aktivní účast na videokonferencích. Klasifikovány mohou být písemné i ústní projevy žáků. 

Během videokonferencí je nepřípustné nevhodné chování žáků, je zakázáno vyjadřovat se vulgárně, chatovat se spolužáky, používat mobilní telefon, svačit, připojovat se opožděně či se předčasně záměrně odpojovat z videokonference. Žáci musí pracovat podle pokynů pedagoga a po celou dobu online výuky mít zapnuté kamery a mikrofony.

V měsíci listopadu proběhnou také on-line třídní schůzky s třídním učitelem, rodičům budou zaslány emailem průběžné výsledky hodnocení prospěchu a chování žáků.

 

Pravidla distančního vzdělávání

Celé znění pravidel naleznete - zde.

Povinnost nosit roušku ve škole i při výuce

Vážení rodiče,

od pátku 18.9.2020 je zavedena povinnost nosit roušku ve škole, tj. ve společných prostorách i ve třídě při výuce. Výjimku mají žáci a učitelé 1. stupně, kteří roušku ve třídě mít nemusí.

 

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky. 

 

Opatření proti nákaze

Vážení rodiče,

z důvodu přísných hygienických opatření do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest). Neposílejte proto děti s těmito příznaky do školy. Pokud se tyto příznaky onemocnění objeví u dítěte ve škole, budeme dítě ihned izolovat a Vás kontaktovat. Děkujeme.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci budou od 10.9.2020 ve společných vnitřních prostorách školy povinné ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Vybavte prosím žáky některým z těchto ochranných prostředků.

 

Šablony II - zapojení školy do projektu

* - pro zvětšení klikněte na obrázek

LES VE ŠKOLE

Výzva - „Inkluze v ZŠ Velké Heraltice“

Zapojení naší školy do projektu „Výzva č. 02_16_022“  s názvem „Inkluze v ZŠ Velké Heraltice“

 – projekt je zaměřen na

 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • společné vzdělávání dětí a žáků
 • usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy
 • podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků. 
 • Do tohoto projektu jsou zapojeny i MŠ Velké Heraltice a Sádek - šablony

  • „Chůva“
  •  „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ“
  •  „Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ“
  •  „Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ“).

   

  ZŠ realizuje šablony

  • „Školní asistent – personální podpora ZŠ“
  •  „Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP“
  •  „Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzi“
  •  „Čtenářský klub“.
   Projekt byl zahájen 1.2.2017 a bude  ukončen 31.1.2019.

 

 

cel text >>