Fotogalerie
Kontakty

Základní škola Velké Heraltice

Školní 228, Velké Heraltice,
747 75

IČO: 709 856 18
e-mail:

telefon: 553 663 181

Datová schránka

ID: mrnmiui

Mateřská škola Velké Heraltice

Opavská 90, Velké Heraltice
telefon: 553 663 109

Mateřská škola Sádek
Sádek 47
telefon: 553 663 341

 

Pihlen

9.4.2021

Rotační výuka 1. stupně – od 12.4.2021

 

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12.4.2021 se v tzv. rotacích začneme vracet do školy.

Týden 12. – 16.4.2021 prezenční výuka pro 1., 4. a 5. ročník (školní družina pro 1. a 4. ročník)

Týden 19. – 23.4.2021 prezenční výuka pro 2. a 3. ročník (školní družina pro 2. a 3. ročník)

Od 12.4.2021 možnost skupinových konzultací žákům 9. třídy v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině.

Ročníky, které nemají prezenční výuku, budou nadále vyučovány distančně.

 

Testování:

 • všichni prezenčně přítomní budou testování antigenním testem vždy v pondělí a ve čtvrtek hned při vstupu do školy (pokud se žák pro absenci nezúčastní testování v těchto určených dnech, bude testován první den přítomnosti ve škole a dále dle rozpisu testování, při pozdním příchodu bude testován bezprostředně poté)
 • testování bude probíhat už od 7:30, proto prosíme žáky z Velkých Heraltic, aby se z organizačních důvodů dostavili v tento čas
 • v případě negativního výsledku – žák pokračuje ve výuce
 • v případě pozitivního výsledku – žák obdrží potvrzení o pozitivním výsledku a je umístěn v izolační místnosti. Zákonný zástupce bude třídním učitelem telefonicky kontaktován o neprodleném vyzvednutí žáka ze školy
 • letáček k testování je k nahlédnutí - zde.

 

Testovat se nemusí:

 • žáci při individuálních konzultacích
 • žáci, kteří přinesou náležité potvrzení, že od jejich prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů (potvrzení je nutno prokazatelně doložit lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře)

 

Hygienická opatření a pravidla:

 • chirurgická rouška nebo respirátor
 • zvýšené větrání
 • v případě příznivého počasí zařazení venkovních aktivit
 • zachování homogenity ve třídách, jídelně a školní družině (třídy se nebudou mísit)
 • školní stravování zajištěno pro žáky při prezenční výuce
 • rodiče žáků na distanční výuce mohou obědy svým dětem sami telefonicky přihlásit ve ŠJ Neplachovice (737 204 185), žákům budou obědy vydávány do jídlonosičů od 12 do 12:30 u zadního vchodu do jídelny školy