Fotogalerie
Kontakty

Základní škola Velké Heraltice

Školní 228, Velké Heraltice,
747 75

IČO: 709 856 18
e-mail:

telefon: 553 663 181

Datová schránka

ID: mrnmiui

Mateřská škola Velké Heraltice

Opavská 90, Velké Heraltice
telefon: 553 663 109

Mateřská škola Sádek
Sádek 47
telefon: 553 663 341

 

Pihlen

4.4.2021

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva, v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zásadní změnou proti předchozím rokům je, že zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  MŠMT také doporučuje podávání přihlášek bez fyzického kontaktu se zákonnými zástupci. Termín stanovený pro realizování zápisů zůstává nezměněný,  tzn. že zápis musí proběhnout v době od 1. 4. do 30. 4. 2021.

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Velké Heraltice rozhodlo o organizaci průběhu zápisu následovně:

1. Zápis se uskuteční vzdálenou formou dne 20.4.2021.

2. Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015, včetně dětí s odkladem školní docházky.

3. Potřebnou dokumentaci budou zákonní zástupci doručovat do budovy Základní školy ve Velkých Heralticích dne 20.4.2021.

4. Tiskopisy pro zapsání žáka (žádost o přijetí, zápisní list) a pro odklad povinné školní docházky (žádost o odklad docházky) jsou ke stažení  na  www.zsvelkeheraltice.cz.   Nebo budou v tištěné podobě k dispozici v přízemí Základní školy ve Velkých Heralticích dne 20.4.2021 v době od 8,00 do 16,00 hod., kde je budete moci vyplnit a současně odevzdat.  Upozorňujeme, že neoddělitelnou součástí žádosti o odklad povinné docházky jsou doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského (odborného) lékaře.

5. Přehled přijatých žáků škola zveřejní na svých stránkách 30. dubna 2021.

6. Případné nejasnosti je možné konzultovat se základní školou na telefonním čísle  553 663 181.

 

Mgr. Martin Zemek, ředitel školy

 

Dokumenty ke stažení:

Kritéria přijetí - zde.

Žádost o přijetí - zde.

Žádost o odklad - zde.

Zápisní list - zde